> 1 <  

Автор Сообщение
ixozuv 01:27 18.07.2017 GMT         # 2473


Members


Онлайн статус

1 сообщений

sklep w gda&觼sku oferuj&覽cy atelokrem

Atelokrem odm&觺adza, regeneruje i uelastycznia sk&覫r&觑 – krem na bazie trzy rodzaj&覫w kolagenu, kt&覫ry jako wa&訴ny na &訓wiecie buduje w sobie trzy prze&觺omowe odkrycia, takie jak biomimetyka, uk&觺ad ciek&觺okrystaliczny oraz atelokolagen. Jego wielka formu&觺a sprawia, &訴e istnieje wspania&觺&覽 ochron&覽 przed wp&觺ywem negatywnych czynnik&覫w zewn&觑trznych, do kt&覫rych zaliczamy zanieczyszczenia &訓rodowiska, promieniowanie urz&覽dze&觼 biurowych i smog. To absolutnie one powoduj&覽 si&觑 do przedwczesnego starzenia si&觑 sk&覫ry, zaburzaj&覽c funkcjonowanie jej mechanizm&覫w, a jeszcze zmniejszaj&覽c jej form&觑.
> 1 <