> 1 <  

Автор Сообщение
elovu 20:12 14.07.2017 GMT         # 2453


Members


Онлайн статус

1 сообщений

Ogr&覫d to malownicze miejsce, kt&覫rym mo&訴e cieszy&覿 si&觑 wi&觑kszo&訓&覿 posiadaczy dom&覫w. Jedne ogrody osi&覽gaj&覽 wysok&覽 przestrze&觼, r&覫&訴ne s&覽 tylko niewielkim poletkiem. Ale kt&覫rykolwiek z nich cierpi w sobie r&覫wny urok, je&訓li jest zadbany. &訳eby dba&覿 o ogr&覫d, potrzebujemy nowych urz&覽dze&觼, te z serii warto gdzie&訓 przechowywa&覿. Gdzie? Tego dowiecie si&觑 w dalszej perspektyw tekstu. - zobacz

Naturalnie nie stara ostatnie a&訴 naprawd&觑 uci&覽&訴liwa zagadka do rozwi&覽zania, poniewa&訴 odpowied&訲 dobiera si&觑 obecnie w tytule wpisu. Reakcj&覽 s&覽 oczywi&訓cie skrzynie ogrodowe. To tymczasem ten mebel &訓wietnie kszta&觺tuje si&觑 do przechowywania rozmaitego gatunku narz&觑dzi, jakie mog&覽 przyda&覿 si&觑 podczas piel&觑gnacji swej pod&觺odze. Przyjmuj&覽c si&觑 na handel skrzyni ogrodowej, powinni&訓my zwr&覫ci&覿 opini&觑 na par&觑 cennych sprawie. - kliknij
> 1 <